V podjetju DA-BO MONT smo se odločili za izvedbo operacije z nazivom "Optimizacija dela in vitki procesi " in kratico "OD-VP", ki poteka v obdobju 3.5.2018 - 07.09.2018.Poudarek bo na izboljšavah v procesih vodenja (podlaga za odločanje), priprave dela (razpis delovnih nalogov in obračuni), skladiščno poslovanje (identifikacija, lokacije, obvladovanje zalog, povezave z dobavitelji, enostavne povezave na druge procese, mobilna skladišča), obvladovanje stroškov na projektih (poraba časa, poraba materiala, obračuni). Končni cilj operacije je optimizacija procesov in postavitev temeljev za digitalizacijo poslovanja.

Operacijo izvajamo v okviru Javnega razpisa za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2017-2018, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ( povezava na www.eu-skladi.si )