Image module

NATANČNA IZVEDBA

Strokovna izvedba za brezskrbno bivanje

V sklopu inženiringa z našimi dolgoletnimi izkušnjami preverimo projektno dokumentacijo in podamo morebitne predloge za izboljšanje. Na osnovi projekta ali idejne rešitve pripravimo celovito ponudbo, ki lahko vključuje vse od dobave opreme pa do izvedbe “na ključ”.

Ob potrditvi ponudbe določimo ekipo izvajalcev, dobavimo potrebno opremo in materiale, ter pričnemo celoten proces. Izvedbo projekta v celoti strokovno nadziramo ter zaključimo, vam pa prihranimo skrbi, čas in denar. Zagotovimo vam optimalno rešitev za vaš denar.

ADAPTACIJE

Adaptacija, analiza stanja objekta, energetska izkaznica, razne meritve in celostna obnov

Hiša je doživljenjska naložba, kjer napake stanejo več kot začetna investicija.

Analiza stanja objekta

 • Energetski pregled objekta
 • Izdelava elaborata gradbene fizike objekta
 • Termografski pregled ovoja zgradbe
 • Meritve mikroklimatskih pogojev v zgradbah
 • Energetska izkaznica stavbe

Finančna sredstva

 • Določitev ustreznega razpisa iz katerega se bodo pridobila nepovratna sredstva
 • Izdelava ustrezne dokumentacije za pridobitev nepovratnih sredstev
 • Prijava na javni razpis

Dokumentacija

 • Dokument identifikacije investicijskega projekta
 • Projekt strojnih inštalacij
 • Projekt za izvedbo
 • Študije alternativnih virov energije

Sanacija objekta

 • Sanacija temeljev in kletne etaže
 • Sanacija strehe
 • Zamenjava zunanjega stavbnega pohištva
 • Prezračevanje
 • Sanacija fasade
 • Ogrevanje in hlajenje

Analiza stanja objekta

Banner image

Pridobitev nepovratnih finančnih sredstev

Banner image

Dokumentacija

Banner image

Sanacija

Banner image