OGREVANJE S TOPLOTO IZ NARAVE

Toplotne črpalke za učinkovito ogrevanje in hlajenje

Toplotne črpalke Viessmann

Toplotna črpalka je najnaprednejši, sodoben ter okolju prijazen vir ogrevanja in hlajenja. Obnovljivi viri energije omogočajo varčno alternativo fosilnim gorivom, katere pridobivamo brezplačno s pomočjo toplote zraka, zemlje in podtalnice.

  • Sodobne toplotne črpalke omogočajo velik prihranjek pri energiji, so okolju prijazne in služijo tako za ogrevanje kot hlajenje.
  • Toplotne črpalke so primerne za novogradnje ali posodobitev obstoječih sistemov ogrevanja in hlajenja.
  • Med vsemi energetskimi rešitvami nudijo toplotne črpalke največji komfort.

BREZPLAČNA ENERGIJA ZAHVALJUJOČ OBNOVLJIVI ENERGIJI

Toplotne črpalke vse leto zagotavljajo prijetno toplino ali hlad

Toplota se v ciklu toplotne črpalke s pomočjo električne energije dvigne na temperaturni nivo, ki je primeren za ogrevanje. V poletnih mesecih lahko sistem poskrbi tudi za hlajenje prostorov. V sodobnih zgradbah lahko s pomočjo kakovostne ogrevalne tehnike koristite toploto iz okolja in privarčujete pri ogrevalnih stroških.

Skica delovanja toplotne črpalke zemlja-voda

TOPLOTA PODTALNICE

Toplotne črpalke voda/voda

Primarni vir toplote pri toplotnih črpalkah voda/voda je geotermalna energija oziroma toplota vode. Toplotna črpalka črpa vodo v sesalni vrtini, ji odvzame toploto in ohlajeno vrne v ponikovalno vrtino. Možno je ogrevanje in hlajenje preko radiatorjev, talnega in konvektorskega sistema. Koristi se povsod, kjer je na voljo zadostna količina in ustrezna kvaliteta podtalne vode.

Poskbimo za vse, vključno s pripravo DOKUMENTACIJE in izdelavo VRTIN.

Image module

TOPLOTA IZ ZEMLJE

Toplotne črpalke zemlja/voda

Glavni vir toplote za toplotne črplake zemlja/voda predstavlja geotermalna energija, se pravi toplota zemlje in podtalnice. Ta se pridobiva s pomočjo horizontalnih zemeljskih kolektorjev ali pa vertikalne zemeljske sonde. Črpalka odvzema akumulirano toploto zemlje in jo dvigne na primeren temperaturni nivo za ogrevanje preko talnega ali radiatorskega ogrevalnega sistema.

Za vas uredimo tudi potrebne IZKOPE ter polaganje ZEMELJSKEGA KOLEKTORJA.

Skica delovanja toplotne črpalke voda-voda
Skica delovanja toplotne črpalke zrak-voda

TOPLOTA IZ ZRAKA

Toplotne črpalke zrak/voda

Toplotne črpalke zrak/voda uporabljajo za vir toplote temperaturo in vlago zunanjega zraka. Predstavljajo najcenejšo in najenostavnejšo rešitev ogrevanja ali hlajenja objektov ter priprave sanitarne vode. Toplotna črpalka se namesti ob objektu in se poveže z vodno ali plinsko povezavo, zunanje enote pa se namestijo na mestu, kjer so najmanj moteče.

TOPLOTA IZ ZRAKA

Split toplotne črpalke zrak/voda

Split toplotna črpalka je sestavljena iz notranje in zunanje enote, ki vsebuje ventilator, uparjalnik in kompresor. Notranja enota je kompaktna in se sestoji iz uparjalnika, obtočne črpalke, regulacije in varnostne tehnike. Je izredno tiha, kar je zasluga medsebojno usklajenih komponent in predhodno premišljenem protihrupnem dizajnu.

Skica delovanja toplotne črpalke split
Skica delovanja toplotne črpalke za sanitarno vodo

TOPLA VODA IZ ZRAKA

Toplotne črpalke za sanitarno vodo

Kot vir za ogrevanje sanitarne vode pri toplotnih črpalkah za sanitarno vodo služi toplota iz okoliških prostorov. So stroškovno ugodna in varčna oskrba s toplo vodo v novogradnjah in obstoječih stavbah. Potrebo po topli vodi pridobivajo iz okoliškega zraka ali iz odpadne toplote, ki je v sobnem zraku.

OGREVANJE VEČJIH OBJEKTOV

Velike toplotne črpalke

Velika toplotna črpalka poskrbi za ogrevanje velikih stanovanjskih zgradb, gospodarskih obratov in skupnosti. Toplotne črpalke lahko zagotovijo ogrevanje z obnovljivimi viri iz narave tudi v območju višjih moči.

Skica delovanja velikih toplotnih črpalk
Dimplex velike toplotne črpalke

V sodelovanju z vami, bomo razvili vaš osebni koncept udobja!