Image module

EKONOMIČNA UPORABA SREDSTEV

Eko sklad, pridobitev nepovratnih finančnih sredstev

Pridobitev nepovratnih sredstev pomeni hitrejše uresničitev ideje ali projekta. Imamo bogate izkušnje s pridobivanjem nepovratnih sredstev iz različnih evropskih programov. Za vas pripravimo in prijavimo celovit projekt oziroma razpisno dokumentacijo ter vzpostavimo partnerstvo, ki je potrebno v okviru posameznega projekta.

Projekte pripravljamo za predstavnike javnega sektorja ter predstavnike malih, srednjih in velikih podjetij. Poleg projektov na področju energetike smo pripravljali in uspešno pridobili tudi projekte iz ostalih področjih.

Eko sklad subvencionira ukrepe učinkovite rabe energije in rabo obnovljivih virov energije. Možnosti za fizične osebe, ki jih sofinancira Eko sklad se nanašajo na:

  • toplotne črpalke,
  • kurilne naprave na lesno biomaso,
  • solarne ogrevalne sisteme (kolektorje),
  • mikro sončne elektrarne,
  • male sončne, vetrne in vodne elektrarne,
  • mikro soproizvodnjo toplote in električne energije.
Image module

V sodelovanju z vami, bomo razvili vaš osebni koncept udobja!