Image module

NARAVI PRIJAZNO

Lesna biomasa je okolju prijazen in ekonomičen vir ogrevanja

Ogrevanje na lesno biomaso je najstarejši, obnovljivi vir energije. Sodobni kotli na lesno biomaso se precej razlikujejo od klasičnih in ponujajo udobje, ekonomičnost, dolgo življenjsko dobo, manj vzdrževanja in minimalen izpust škodljivih snovi v okolje. Za energijsko učinkovitost – večje izkoristke in manjšo porabo goriva se uporabljajo ustrezni ogrevalni kotli ne glede na vrsto lesa (mehek ali trd les) in obliko goriva (polena, sekanci, peleti). Sodobna regulacija, samodejno polnjenje in vžig goriva kotle na les uvršča ob bok kotlom na fosilna goriva. Emisije škodljivih snovi so se zmanjšale na nekaj odstotkov izvornih vrednosti.

LES JE NAJSTAREJŠE KURIVO, KI GA POZNAMO

Kotli na polena, pelete, sekance

Z besedo biomasa označujemo obnovljive vire energije, ki so predvsem rastlinskega izvora. Sem prištevamo les kot najbolj razširjen vir za pridobivanje energije, slamo, hitro rastoče energijske rastline in tudi bio plin ter bio-diesel gorivo.

Energent je stalno na razpolago, njegova uporaba izboljšuje vzdrževanje gozdov, pri pravilnem kurjenju ne onesnažuje zraka. Les je domači vir energije, neodvisen od različnih kriz v svetu, zmanjšuje odliv kapitala za uvoz fosilnih goriv, posebno tekočih in tako izboljšuje gospodarsko sliko države ter povečuje možnost odpiranja novih delovnih mest.

Image module
Image module

LESNI PELETI

Novodobni naravni energenti

Za izdelavo peletov se uporablja stisnjen suh ali mlet les. Kakovostni peleti so brez dodanih kemičnih primesi, lubja ali drugih materialov. Naravni material dosegaj visoko kurilno vrednost in proizvaja nizek odpad – pepel.

Posodobite ogrevalni sistem z vgradnjo kvalitetnega kotla na pelete in prihranite že v prvi kurilni sezoni. Viessmann kotel na pelete Vitoligno 300-P je avtomatski kotel na pelete vrhunske kakovosti.

Viessmann kotel na pelete Vitoligno 300-p

LESNI SEKANCI

Toplota, ki jo ponuja narava

Lesna biomasa v obliki sekancev se izdeluje s sekalniki in je v obliki nepravilnih štirikotnih koščkov, primerljivih velikosti. Uporabljamo jih v sistemih za centralno ogrevanje objektov. Peči za sekance delujejo podobno kot sistemi za pelete in so opremljeni s samovžigom, reguliranim s termostatom. V kombinaciji s hranilnikom toplote, odvečno toploto shranimo in ponovno uporabimo.

Eta kotel ETA HACK je novodobni sistem kurjenja z lesno maso, peleti, sekanci, ter žagovino.

Image module
Eta-hack kotel na pelete
Image module

POLENA

Obnovljivi vir energije

Pri kurjenju s poleni moramo biti azljivi, da ima les čim nižjo vlažnost. Drva morajo biti pred uporabo zračno suha, polena pa primerne velikosti za uporabo. Najbolj primerna oblika polena je trikotnega preseka. Velikost polena se prilagodi kurišču, zato se upošteva navodila proizvajalca kurilne naprave.

Z uporabo sodobnih kotlov lahko prihranite že v prvi kurilni sezoni. Priporočamo Viessmann lesno uplinjevalni kotel Vitoligno 100-S in Viessmann lesno uplinjevalni kotel Vitoligno 200-S.

Viessmann kotel na pelete Vitoligno 100-s

V sodelovanju z vami, bomo razvili vaš osebni koncept udobja!