NARAVNO KROŽENJE ZRAKA

Sodobno konvektorsko ogrevanje / hlajenje za stanovanjske in poslovne objekte

Konvektorji z naravno konvekcijo delujejo na principu naravnega kroženja zraka. Uporabljamo jih za sekundarno ogrevanje prostorov. Za sistem hlajenja je pomembno, da je pravilno dimenzioniran, reguliran in strokovno vgrajen.

POD VAŠIMI NOGAMI

Talni konvektorji

Talni konvektorji so idealna rešitev za prostore z velikimi okenskimi oz. steklenimi površinami (njihova pomembna funkcija je tudi preprečevanje rošenja na steklu) in tudi za primere, ko za radiatorje ni dovolj prostora. Zlasti so primerni za ogrevanje avtosalonov, zimskih vrtov, galerij, poslovnih in trgovskih prostorov ter stanovanj.
Talne konvektorje priključimo na enocevni ali dvocevni vodni sistem. Delujejo na principu naravne ali prisilne konvekcije zraka. Odlikujejo se po veliki ogrevalni moči in hitremu ogrevanju. Različni termostati in ventili omogočajo optimalno regulacijo delovanja.

Talni konvektorji z naravno konvekcijo TK delujejo na principu naravnega kroženja zraka. Uporabljamo jih za sekundarno ogrevanje prostorov.

  • Talni konvektorji s prisilno konvekcijo TKV delujejo na principu prisilne konvekcije (naravno kroženje zraka je pospešeno z ventilatorjem). Primerni so za primarno ali sekundarno ogrevanje, kjer so potrebne večje grelne moči.
  • Talni konvektorji za hlajenje in gretje TKH, ki jih v zimskem času uporabljamo za ogrevanje, poleti pa za sekundarno hlajenje prostorov. Primerni so predvsem za prostore, kjer potrebujemo hlajenje na mestu izvora toplote (sončno sevanje skozi okno).
Image module

PREZRAČEVANJE, FILTRIRANJE IN SUŠENJE

Ventilatorski konvektorji

Ventilatorski konvektorji so naprave, s katerimi poleti prostore hladimo, pozimi pa ogrevamo, njihova dodatna funkcija pa je tudi prezračevanje, filtriranje in sušenje zraka. Delujejo na principu prisilnega kroženja zraka skozi prenosnik toplote s pomočjo ventilatorja.
Želeno temperaturo v prostoru lahko nastavljamo s termostati za regulacijo pretoka vode (odpiranje in zapiranje ventilov) in z različnimi sobnimi termostati za regulacijo hitrosti delovanja ventilatorja.

KLIMATIZACIJA PROSTOROV

Stropne kasetne enote

Kasetni konvektorji so naprave za klimatizacijo prostorov, s katerimi lahko zrak grejemo, hladimo, čistimo, posredno prezračujemo prostore in deloma sušimo zrak. Delujejo na principu vodnega ogrevanja in hlajenja obtočnega zraka.
Prednosti stropnih kasetnih enot pred običajnimi ventilatorskimi konvektorji so v tem, da niso potrebni dodatni elementi za dovod zraka in v lažji ter cenejši montaži in vzdrževanju, saj so vsi servisni posegi možni iz prostora.

PREVENTIVA TOPLOTNIH IZGUB

Zračne zavese

Funkcija zračnih zaves je, da preprečujejo vdor hladnega zraka v klimatizirani prostor, krijejo toplotne izgube in so energetsko varčne. Na voljo so zavese modernih oblik za poslovne, trgovske in druge objekte, posebne izvedbe za vgradnjo v spuščeni strop in za vrtljiva vrata ter industrijske zavese, z modularno postavitvijo, bodisi horizontalno ali vertikalno.

V sodelovanju z vami, bomo razvili vaš osebni koncept udobja!