ENOSTAVNA SAMOOSKRBA

Kogeneracija, lastna proizvodnja električne energije

Pretvorbo energije svetlobe v elektriko poznamo tudi pod besedo fotovoltaika. Pomeni pretvarjanje svetlobne energije sonca v električno energijo. Takšen način pridobivanja enegije ni le ekonomičen, je tudi naravi prijazen način ogrevanja stanovanj in družinskih hiš.

ENOSTAVNO IN UČINKOVITO

Kogeneracija – lastna proizvodnja električne energije

Soproizvodnja toplotne in električne energije je pri posodabljanju energetske oskrbe dobra alternativa konvencionalnemu ogrevalnemu sistemu.

Domača
elektrarna

 

Enostavno do lastne energije.

V nasprotju z običajnim plinskim kotlom mikro kogeneracija istočasno proizvaja toplotno in električno energijo za lastno porabo. Električni tok, ki ga ne porabite sami se proda v javno distribucijsko omrežje električne energije.

Samostojna
regulacija

 

Napredna tehnologija

Z integriranim plinskim kondenzacijskim kotlom je mikro kogeneracija tudi popolnoma samostojen proizvajalec toplote, ker kondenzacijski kotel ob visoki potrebi po toploti pokrije energetski primanjkljaj. Da se lahko toplota, ki kontinuirano nastaja pri proizvodnji električne energije učinkovito koristi, potrebuje sistem vmesni hranilnik. Le ta proizvedeno toploto shrani za potrebe ogrevanja zgradbe in sanitarne vode.